Jak napsat motivační dopis

Hledání

Volejte: +420 776 844 049     Email: rolhen@rolhen.cz

Motivačním dopisem můžete zaujmout zaměstnavatele či personalistu tak, aby upřednostnil ve výběru kandidátů k osobnímu pohovoru právě Vás před ostatními zájemci. Můžete v něm doplnit takové informace, které jsou patrné z Vašeho životopisu. Psaní motivačního dopisu proto věnujte patřičnou pozornost.


Motivační dopis je součástí Vaší sebeprezentace. Slouží k tomu, aby Vás (budoucí) zaměstnavatel lépe poznal.
Měl by tím pádem odpovídat charakteru práce, o kterou se ucházíte.


 • Pokud hledáte práci v ČR např. v administrativě, na úřadě nebo tradičním obchodní společnosti, doporučujeme použít standardní formát motivačního dopisu. Ten by měl odpovídat mj. aktuální platné normě pro úpravu písemností. Už tato úprava o Vás vypovídá, že se vyznáte v obchodní a úřední formální komunikaci.
 • Pokud naopak stojíte o práci v kreativním prostředí, kde se hodnotí originalita, můžete zaujmout už i grafickou úpravou motivačního dopisu. To se netýká obsahu a volby obecného jazyka.
 • Zlatou střední cestu představuje online šablona motivačního dopisu. Není příliš formální, dlouhá a přehledně komunikuje s personalisty o tom, co umíte a proč se na danou pozici hodíte. Šablona se dá snadno vyplnit, výsledný dopis uložit a podle potřeby upravit.

 

 • Každé pozici, o kterou se ucházíte, přizpůsobte svůj motivační dopis.
 • Délka by neměla přesáhnout formát A4 – kromě úvodu a rozloučení stačí tři odstavce.
 • Zdůvodněte v něm konkrétně Váš přínos pro danou pozici.
 • Popište, co považujete za svůj úspěch v posledním zaměstnání, buďte konkrétní.
 • Nezapomeňte na závěr napsat, že se těšíte na osobní setkání, a připojit své kontaktní údaje.
 • V motivačním dopise můžete zmínit dvě zaměstnání, které jste vykonávali, a u každého z nich zmiňte svou silnou stránku – jaké úkoly jste plnili, co jste se tam naučili, jakých výsledků jste dosáhli.
 • Dopis pošlete jako přílohu odpovědi na inzerát společně s Vaším životopisem. Do těla mailu můžete dát krátký průvodní dopis, ve kterém lze zdůraznit jeden důvod, kvůli kterému se o místo ucházíte.
 • Vyvarujte se frází a obecných formulací, které personalistovi nic neřeknou, buďte konkrétní a svá tvrzení ilustrujte příklady. (Např. pokud uvádíte, že jste samostatní, uveďte v čem, nebo popište činnosti, které jste vykonávali v minulém zaměstnání samostatně. Nebo pokud uvádíte, že máte komunikační dovednosti, rozepište v jaké oblasti, s kým jste komunikovali atp.).
 • Nekopírujte informace z životopisu.
 • V případě, že je v inzerátu uvedeno jméno personalisty, adresujte dopis přímo jemu a v dopisu ho i oslovte (např. Vážený pane Nováku).
 • Vyvarujte se nelogičností a nepravdivých informací. Pokud jste například v předchozích deseti letech pracoval/a na pozici fakturant/ka a nyní se hlásíte na pozici firemního kreativce, je třeba věrohodně zdůvodnit, proč po tolika letech kancelářské práce najednou toužíte po kreativitě a každodenním četném kontaktu s lidmi a čím požadované vlastnosti můžete prokázat.Obsah tohoto článku byl čerpán z webu: EuroPass

Firmy volejte:
+420 776 844 049

Ověření odborné způsobilosti,
ověření údajů uchazečů, pohovory, školení

1500
Štastných zaměstnanců
500
Zrealizovaných projektů
4000
Vybavených žádostí
16
Let na trhu